Słowacja po wejściu do strefy euro boryka się z problemem zbyt wysokich cen. Problem ten dotknął również branżę hotelarską. Ceny noclegów nie przystają do standardów, jakie oferują słowackie hotele. Taka sytuacja może doprowadzić do upadku małych firm, zwłaszcza w regionach górskich.

Sytuację doskonale obrazują statystyki. Według słowackiego urzędu statystycznego w tym roku miejsca noclegowe w słowackich hotelach były wykorzystane jedynie w 22 procentach. To najgorszy wynik na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Szczególnie zagrożone obrotem walutą euro są tereny przygraniczne. Tu bowiem znaczną część turystów stanowią Polacy, którzy stanowili zwykle ok. 40 – procentową grupę turystów. Dla nich wypoczynek w Tatrach słowackich okazał się zbyt drogi, mimo iż hotelarze zdecydowali się nawet na 40 – procentowe obniżki.

Powodem takiej sytuacji na Słowacji stało się jej wejście do strefy euro. Wysokie ceny noclegów i usług po zmianie waluty nie przystają do ich nienajlepszej jakości. Już teraz zapowiadana jest rewizja projektów inwestycyjnych, w efekcie czego część z nich zostanie wstrzymana na jakiś czas, a część całkowicie wycofana.

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie polepszenie jakości usług, aby dostosować je do zachodnioeuropejskich standardów. Juraj Hudacz – dyrektor urzędu miasta Wysokie Tatry powodzenie widzi na razie nie w budowie nowych obiektów, ale w postawieniu na rozwój już istniejących.