Trzeba przyznać, że obecnie coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się konferencje on- line. Warto również zadać sobie pytanie, czy tego typu spotkania mogą zając miejsce konferencji face to face ? Co ciekawe jest to od pewnego czasu jedno z najbardziej popularnych pytań zadawanych nie tylko w przemyśle spotkań ale i w świecie biznesu.

Szczególnie zainteresowany tym tematem jest amerykański dwutygodnik Forbes. Przeprowadził on bowiem badanie pośród 750 dyrektorów firm, a za pytanie docelowe obrał preferencje dotyczące podróży służbowych i spotkań.

Należy przypomnieć, iż z powodu kryzysu zostały obcięte koszty związane z wyjazdami służbowymi. Analizując dane można stwierdzić, iż odbyło się ich o ponad 58% mniej porównując z początkiem roku 2008. Firmy, aby radzić sobie w zaistniałej sytuacji zwróciły się w kierunku technologii, które miały zastąpić kontakty osobiste, a tym samym zmniejszyć koszty komunikacji.

Mimo wszystko 8 z 10 badanych jednocześnie stwierdziło, że to właśnie kontakty face to face są bardziej preferowane, a czasem nawet niezbędne dla budowania silnych relacji z kontrahentami.

To prawda, iż w dobie kryzysu spotkania on – line stały się bardzo popularne. Nie zmienia to jednak faktu, iż większość ankietowanych opowiedziała się za spotkaniami osobistymi, stwierdzając, że oprócz płynności rozmowy i lepszego poznania drugiej osoby dają one także możliwości sprawniejszego negocjowania i tzw. 'wyczucia partnera’. Jak to wygląda w statystykach?

 85% Badanych uważa, że:

→ spotkania face to face pozwalają na budowanie silniejszych i bardziej znaczących więzi.

 77% Sądzi, że:

→ dają one możliwość sprawniejszego odczytywania komunikacji niewerbalnej.

 75% Twierdzi, że:

→ spotkania osobiste przyczyniają się do poznania innych pracowników firmy.

 Dla 49% ważne jest, że:

→ pozwalają na bardziej kompleksowe myślenie strategiczne.

 44% Uważa, że:

→ stwarzają dogodniejsze środowisko dla podejmowania decyzji, których przemyślenie wymaga czasu.

 40% Sądzi, że:

→ mniej się rozprasza podczas spotkań twarzą w twarz.

 39% Uważa, że:

→ takie spotkania przyczyniają się do podejmowania trafniejszych decyzji.

 Dla 38%:

→ łatwiej się skupić będąc w jednym pomieszczeniu z rozmówcą.

Bez wątpienia spotkania face to face przyczyniają się do wzmocnienia siły perswazji, angażują osoby w rozmowę w celu wspólnego dojścia do consensusu, zmniejszają barierę stresu i napięcia pomiędzy rozmówcami, a co najważniejsze ułatwiają podejmowanie decyzji. Spotkania on – line natomiast nie skupiają stu procent uwagi rozmówców. Ankietowani zgodnie przyznali, że podczas tego typu konferencji często wykonują również inne czynności. Ponadto spotkania on – line powoduje mniejsze zaangażowanie w rozmowę i stwarza większy dystans między rozmówcami.