Informacja ma w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie. Zewsząd atakują nas tysiące nowych informacji przekazywanych różnymi środkami komunikacji. Istnieje też szereg osób, które nimi zarządzają. Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pokazuje, że obrót i przetwarzanie informacji to zawód przyszłości, dlatego już teraz warto kształcić się w tym kierunku.

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowany w 2009 roku przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii oraz SMG/KRC Poland Media S.A odsłonił trzy scenariusze rozwoju Polski w obszarze kadr. Ich opracowaniem zajęło się 70 ekspertów z różnych dziedzin. Według nich szkolenia oraz doradztwo t, obok obrotu i przetwarzania informacji, jedne z bardziej pożądanych umiejętności, jakie będą poszukiwane w najbliższych latach na rynku pracy.

Najtrudniej naturalnie ekspertom było przewidzieć zmiany w sektorze ITC, ponieważ tutaj sytuacja zmienia się z miesiąca na miesiąc. Trudno zatem tworzyć prognozy na kilka lat naprzód. W ramach ITC można jednak przypuszczać, że dużego znaczenia nabierze działalność brokera praw własności intelektualnej, czyli osoby związanej z najpowszechniejszą formą wykroczeń i przestępstw w sieci. Obecnie nie jest to na tyle popularne, by przyciągało uwagę osób uczących się, jednak warto pomyśleć o tym na przyszłość.

Dostępność informacji na ogromną skalę przyczyni się na pewno do powstania zawodów związanych z obrotem i zarządzaniem przepływem informacji, także ich archiwizacją. Już teraz wymieniane są nowe zawody, które mogą mieć prawo istnienia w ciągu najbliższych lat, np.:

– traffic manager, śledzący ruch na stronach internetowych
– content manager, zajmujący się organizacją i prezentacją zawartości witryn
– ethical hacker, osoba odpowiedzialna za udoskonalania zabezpieczeń

Wielką szansą są również szkolenia. Jest to bardzo dynamicznie rozwijający się segment, z racji ciągłego zapotrzebowania na dokształcanie pracowników. Obecnie zmienia się tryb i sposób pracy, co sprzyja szkoleniu, podnoszeniu kwalifikacji i rozszerzaniu wiedzy zarówno pracowników, jak i pracodawców. W związku z tym wzrośnie popyt na tzw. coacherów, czy doradców personalnych i zawodowych. Warto więc już teraz pomyśleć o kształceniu się w jednym z tych zawodów.