Prawdopodobnie już kilka razy miałeś okazję spotkać się ze skrótem CSR. Oznacza on społeczną odpowiedzialność biznesu. Na dobrą sprawę na tym moglibyśmy zakończyć ten wpis, jednak czy odpowiednio wyjaśniłby on, czym w praktyce jest CSR? Niekoniecznie. Dlatego też pragniemy rozwinąć ten temat, dokładnie opisując czym jest owa strategia.

Poniżej – poza zaprezentowaniem definicji – podamy też konkretne przykłady działań. Zastanowimy się również, jak CSR wpływa na budowanie wizerunku firmy. Ciekawi Cię ta tematyka? W takim razie koniecznie zostań z nami i poznaj tajniki CSR!

CSR – co to jest?


Zastanawiasz się, czym jest CSR? Ów skrót pochodzi od angielskiego Corporate Social Responsibility i oznacza nic innego, jak pewną strategię zarządzania. Przedsiębiorstwa, zgodnie z nią, w podejmowanych przez siebie działaniach uwzględniają szeroko pojęte aspekty środowiskowe, interesy społeczne oraz relacje z interesariuszami.

Zgodnie z normą PN-ISO 26 000 jest to „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach”.

Zanim przejdziemy do CSR – przykłady, powinniśmy jeszcze podkreślić, że przedsiębiorstwo, które jest społecznie odpowiedzialne, wyróżnia się m.in. inwestowaniem w ochronę środowiska, w relacje z otoczeniem firmy czy w zasoby ludzkie. Następnie firma zwykle opiera swoją komunikację na takich działaniach, w rezultacie czego wzrasta jej konkurencyjność, kształtując odpowiednie warunki względem zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – przykłady


Skoro już mniej więcej wiesz, CSR – co to jest, możemy przejść do kolejnego zagadnienia. Nic bowiem nie działa na wyobraźnię tak, jak konkretne przykłady. W związku z tym z chęcią napiszemy, jak może wyglądać strategia CSR. Dużo zależy oczywiście od profilu i branży przedsiębiorstwa. Postaramy się jednak wskazać dość uniwersalne przykłady, które może wdrożyć większość firmy.

Pierwszym z nich są… działania eko w zakresie pakowania produktów. Chodzi o to, aby w opakowaniu było mało pustej przestrzeni, w rezultacie czego nie trzeba będzie zużywać dużej ilości wypełniaczy, najczęściej zrobionych ze sztucznych tworzyw. Kolejny przykład z zakresu eko to wykorzystanie samochodów elektrycznych lub hybrydowych we wszelkiego rodzaju firmach transportowych oraz produkcyjnych. Kolejne społeczna odpowiedzialność biznesu – przykłady to choćby angażowanie się w ruchy wolontariackie albo wszelkie akcje charytatywne.

Budowanie wizerunku firmy


Mając na względzie powyższe rozważania być może zastanawiasz się, czy CSR wpływa na budowanie wizerunku firmy. Odpowiedź jest prosta – zdecydowanie tak. Korzyści wynikające z wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu, to m.in. fakt, iż inwestorzy o wiele bardziej interesują się współpracą z takimi firmami, które odpowiedzialnie podchodzą do swoich działań. Kolejną wartością dodaną jest większa lojalność interesariuszy i konsumentów, a także poprawa relacji z władzami lokalnymi oraz społecznością.

Przedsiębiorstwa stosujące społeczną odpowiedzialność biznesu dodatkowo podnoszą poziom kultury organizacyjnej firmy oraz kształtują swój pozytywny wizerunek wśród pracowników. Społeczna odpowiedzialność biznesu w bezpośredni sposób wpływa na szeroko pojęte budowanie wizerunku firmy. Jeśli więc jeszcze nie wdrożyłeś żadnych działań z zakresu CSR, to nie zwlekaj dłużej z tą decyzją. Tak naprawdę możesz tylko zyskać!