Szybkie wyszukiwanie
Zamek Ryn
20.04.2020

Badanie Poland Events Impact 2020

Badanie Poland Events Impact 2020

W ramach pilotażowego projektu „Ekonomiczny wpływ polskiego przemysłu spotkań – Poland Events Impact 2020” określono ekonomiczne znaczenie rynku spotkań i wydarzeń odbywających się w Polsce. Według badania rok 2019 przyniósł blisko 1,5% PKB, zapewniając jednocześnie wkład w krajową gospodarkę na poziomie 35 mld PLN.

Badanie „Poland Events Impact 2020” zostało opracowane przez zespół naukowców oraz ekspertów branżowych związanych z firmą Z–Factor, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula pod przewodnictwem zespołu Celuch Consulting.

Jak zaznacza pomysłodawca badania i właściciel Celuch Consulting, dr Krzysztof Celuch: „Badanie oszacowało wkład przemysłu spotkań w PKB na poziomie 1,5%. W 2019 roku spotkania i wydarzenia wygenerowały ok. 35 mld PLN wkładu w polską gospodarkę, a ponad 16,3 milionów uczestników krajowych i międzynarodowych uczestniczyło w spotkaniach i wydarzeniach. Wkład w zatrudnienie w branży spotkań wyniósł ponad 220 tys. miejsc pracy

Zakres merytoryczny projektu obejmował aspekty ekonomiczne związane z wpływem przemysłu na gospodarkę w odniesieniu do podstawowych wskaźników, takich jak: wartość dodana, PKB i poziom zatrudnienia. Badanie obejmowało dwie grupy interesariuszy:

  • organizatorów spotkań,
  • administratorów obiektów.

Cel badania został osiągnięty, dzięki zgromadzonym danym i modelowi ekonometrycznemu, opartemu na danych GUS, a także danych firmy Z–Factor, które zostały zbudowane specjalnie w celu określenia wpływu branży spotkań na gospodarkę narodową. Wojciech Liszka z CEO Z–Factor zaznacza, że firma Z–Factor przekazała wszystkie dane dotyczące liczby spotkań za 2019, które stanowiły wkład prognozy. Wyliczenia zostały zaś przeprowadzone przez zespół Celuch Consulting.

Jak dodaje Magdalena Kondas, przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula, która po raz pierwszy wsparła badania pilotażowe dotyczące wpływu branży na gospodarkę, tego typu procesy mają ogromne znaczenie, gdyż rynek eventowy jest tym sektorem, w którym młodzi ludzie powinni poszukiwać miejsc zatrudnienia w przyszłości”

Kolejne etapy badania są planowe na jesieni 2020 roku.


INFORMACJA PRASOWA

Więcej informacji: www.celuchconsulting.com

POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij