EXPO XXI Warszawa - współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą

EXPO XXI Warszawa - współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą

EXPO XXI Warszawa, jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów eventowych w stolicy, rozpoczął współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą. Celem porozumienia zawartego z początkiem marca, ma na celu wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w zakresie promocji Polski, jako atrakcyjnej destynacji biznesowej, a także budowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw za granicą.

EXPO XXI Warszawa jest jednym z najbardziej profesjonalnych obiektów eventowych w Warszawie oraz, ale także cenionym ekspertem w zakresie aktywnego promowania Polski, jako atrakcyjnego kierunku dla turystyki i biznesu. Przez ponad 15 lat swojej działalności, obiekt dołączył do wielu ważnych organizacji branżowych zarówno o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym, takich jak Polska Izba Przemysłu Targowego, Warszawska Organizacja Turystyczna, UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) oraz ICCA (International Congress and Convention Association). W ramach tych właśnie inicjatyw pełni rolę ambasadora Polski. Wspiera rozwój rodzimego przemysłu spotkań i pracuje nad pozyskaniem dla kraju najciekawszych wydarzeń targowych i kongresowych o międzynarodowym zasięgu.

Krajowa Izba Gospodarcza to największa niezależna organizacja biznesowa w Polsce. Zrzesza około 160 izb gospodarczych, przedsiębiorstw i organizacji społecznych działających na rzecz rozwoju gospodarczego. Nadrzędnym celem KIG jest promowanie kraju i budowanie jego wizerunku na arenie międzynarodowej, oraz stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. W tym celu Krajowa Izba Gospodarcza realizuje szereg projektów o charakterze naukowym, edukacyjnym i biznesowym m.in. szkolenia, projekty badawcze, konferencje i działania wspierające inicjatywy branżowe.  

Podpisanie umowy o współpracy otwiera drogę do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych, długofalowych projektów. Główne obszary współpracy obejmują m.in. działalność badawczą i doradczą dla lokalnych przedsiębiorców oraz zagranicznych firm zainteresowanych inwestycjami w Polsce, organizację seminariów i konferencji poświęconych rozwojowi przedsiębiorczości, wdrożenie działań promujących polską turystykę oraz przygotowanie programów umożliwiających wymianę wiedzy i kontaktów biznesowych z gośćmi z zagranicy.

"Cieszy nas możliwość nawiązania bliższej współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Łączy nas wspólny cel, podobne spojrzenie na biznes, chęć promowania Polski wśród zagranicznych gości oraz stworzenia polskim firmom możliwości zaprezentowania swojej oferty za granicą. EXPO XXI Warszawa jest rodzimym, prywatnym przedsiębiorcą, który przez ponad 15 lat budował wysoką pozycję, jaką dzisiaj zajmuje na rynku warszawskich obiektów eventowych. Dlatego szczególnie doceniamy wartość tego rodzaju współpracy oraz możliwość wymiany wiedzy i kontaktów" – mówi Żaneta Berus, Prezes EXPO XXI Warszawa.

INFORMACJA PRASOWA

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Mogą Cię zainteresować

Archiwum

Agata
Event Concierge

Szukasz obiektu na wydarzenie?

Pomożemy bezpłatnie znaleźć idealne miejsce :) Napisz na [email protected] lub skorzystaj z formularza.

Chcę wysłać formularz