Szybkie wyszukiwanie
Hotel Zalewski ****
10.11.2016

Konferencja ,,Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie’’ już 6 grudnia 2016 r.

Konferencja ,,Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie’’ już 6 grudnia 2016 r.

W dzisiejszych czasach outsourcing jest jednym z najszybciej rozwijających się modeli biznesu. Pozwala on na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji. Redukcja i kontrola kosztów, eliminacja potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę, oraz zadowolenie dostawców to tylko kilka z wielu korzyści poprawnego outsourcingu.


Na konferencji będą mieli Państwo szansę zapoznać się ze specyfiką rynku usług outsourcingu – dowiedzą się Państwo jakie są cele, formy i metody oraz kryteria oceny efektywności outsourcingu w przedsiębiorstwie.

Przedstawione zostaną sposoby prowadzenia stosownej dokumentacji, która jest gwarantem zachowania bezpieczeństwa i jakości zarówno świadczonych usług jak i samego przedsiębiorstwa.


Tematyka konferencji:
1. Metody zarządzania – outsourcing
- wymagania i standaryzacja usług
- outsourcing - element restrukturyzacji finansowej podmiotu leczniczego
2. Cele i formy outsourcingu w przedsiębiorstwie – założenia, możliwości, ryzyka?
- cele:strategiczne, rynkowe, ekonomiczne,organizacyjne,motywacyjne
- formy i odmiany: outsourcing kontraktowy i kapitałowy, zlecanie funkcji, co-sourcing, partnering, insourcing
3. Procesy outsourcingu oraz metody i kryteria oceny jego efektywności
- oczekiwania i analiza potrzeb
- obszary outsourcingu i wybór zakresu
- ocena oferty i kryteria wyboru dostawców usług
- określenie zasad i opracowania szczegółowe
- wdrożenie
4. Rynek outsourcingu usług – przegląd możliwości
5. W świetle dotychczasowych doświadczeń
- jaka forma outsourcingu i gdzie się sprawdza?
- jakie czynniki decydują o rentowności outsourcingu?
- ryzyka i zagrożenia outsourcingu
6. Stosowna dokumentacja – gwarantem bezpieczeństwa i jakości
- specyfikacja przetargowa – jak pisać, aby zapewnić m.in. zachowanie wymaganych standardów wykonania usług
- umowa – cechy dobrej i bezpiecznej umowy na usługi
- outsourcing a utrata kontroli i możliwości zarządczych nad działalnością przedsiębiorstwaW konferencji udział mogą wziąć:


- dyrektorzy, kadra kierownicza wyższego i średniego oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa

- kadra menedżerska z działów zamówień i zakupów

- kadra odpowiedzialna za poprawność i optymalizację procesów biznesowych,standardy i jakość usług oraz zarządzanie ryzykiem

- szefowie działów finansowych i księgowych, analitycy finansowi, osoby odpowiedzialne za optymalizację kosztów

- osoby odpowiedzialne za inwestycje w nowe technologie i rozwiązania

- dyrektorzy administracyjni, osoby odpowiedzialne za optymalizację struktury, organizację pracy i optymalne wykorzystanie zasobów


Więcej informacji na http://successpoint.pl/outsourcing_2016 .INFORMACJA PRASOWA

POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij