Szybkie wyszukiwanie
Zamek Ryn
7.06.2010

Nowe technologie informacyjne w promocji samorządowych instytucji kultury

Badania nad wykorzystaniem nowych technologii w promocji samorządowych instytucji kultury i jst (w tym kultury i tradycji lokalnej w gminach, powiatach, sołectwach) mają charakter interdyscyplinarny. Odnoszą się do relacji pomiędzy sferą kultury,
a społecznością cyfrowo-informacyjną ponowoczesnego świata, w trakcie których kształtują się specyficzne relacje między refleksją o charakterze teoretycznym, a czysto praktycznym wykorzystaniem nowych technologii w działaniach marketingowych.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do:
• przedstawicieli środowiska naukowego związanego z naukami humanistycznymi, społecznymi, ale także technologicznymi, informatycznymi,
• przedstawicieli instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za promocję
• informatyków samorządowych i informatyków pracujących w instytucjach kultury.

Proponowane zagadnienia:
• Wykorzystanie technologii WEB 2.0 w promocji i marketingu
• Szanse i zagrożenia dla instytucji kultury i jst związane z rozwojem Internetu
• Internet jako szansa na promocję lokalnych tradycji, lokalnej kultury.
• Wirtualna gmina, wirtualna instytucja kultury – szanse i zagrożenia
• Psychologia tworzenia portali internetowych
• Digitalizacja dóbr kultury, dokumentów a promocja

Miejsce konferencji
Obiekt: Hotel MISTiA
Adres: ul. Szlak 73a
WWW konferencji: http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl
Miasto: Kraków
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska

Terminy
Data rozpoczęcia: 17-06-2010
Data zakończenia: 17-06-2010
Termin zgłaszania uczestnictwa: 14-06-2010
Termin przesyłania abstraktów: 20-05-2010

Pozostałe informacje
Koszt konferencji: bezpłatnie
Punkty KBN: 0
POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij