Szybkie wyszukiwanie
Pałac Żelechów
22.12.2020

Oficjalne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

Oficjalne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.


Informujemy, że wczoraj wieczorem w Dzienniku Ustaw na rządowej stronie gov.pl opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.2020, które wprowadza nowe obostrzenia, o których pisaliśmy już w ubiegłym tygodniu. 


To co najbardziej nas interesuje, to oczywiście rozdział 3, paragraf 10, który mówi, że

"Do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia (...) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness,
Z WYŁĄCZENIEM basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

 • działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
 • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;
 • działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej"

"Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne WYŁĄCZNIE:

 • w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych
 • dla osób wykonującymi zawód medyczny
 • dla członków załogi statku powietrznego, pracowników statków, morskich platform wydobywczych i wiertniczych, dla kierowców wykonujących transport drogowy, dla członków obsady pociągu, dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej, dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego, dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;
 • dla pacjentów i ich opiekunów
 • dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami
 • dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji."

UWAGA: napisaliśmy po krótce o wszystkich tych stanowiskach, po więcej szczegółów związanych z każdym podpunktem zapraszamy do pełnego rozporządzenia.

W rozporządzeniu na stronie znajdziemy również to, co chyba ostatnio wszystkich bardzo interesuje: Jak potwierdzić, że mamy prawo być w hotelu?

W tym samym rozdziale i paragrafie przeczytamy, że:

"Potwierdzeniem:

 • wykonywania zawodu medycznego jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą;
 • dla członków załogi statku powietrznego, pracowników statków, morskich platform wydobywczych i wiertniczych, dla kierowców wykonujących transport drogowy, dla członków obsady pociągu, dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej, dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego, dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych dokument wystawiony przez pracodawcę
 • dla pacjentów i ich opiekunów jest skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;
 • wykonywania zadań służbowych jest legitymacja służbowa;
 • dla osób wykonujących w RP lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących jest dokument wystawiony przez pracodawcę;
 • faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy;
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego jest dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną;
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron (...) jest zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy;
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin jest dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt."

Całe rozporządzenie znajdziecie TUTAJ.

POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij