Szybkie wyszukiwanie
Hotel Zalewski ****
14.06.2016

Trwają przygotowania do 4. Targów Dziedzictwo

Trwają przygotowania do 4. Targów Dziedzictwo

W dniach 5-7 października br. Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie ponownie będzie gościć przedstawicieli branży konserwatorskiej, restauratorskiej i archiwistycznej. Wszystko za sprawą 4. edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.

Zeszłoroczny sukces unikatowej w skali kraju imprezy pokazuje, jak ważne jest to wydarzenie dla konserwatorów, restauratorów i miłośników zabytków. Targi Dziedzictwo są  doceniane przez przedstawicieli instytucji państwowych, którzy podkreślają wagę regularnych  spotkań branży oraz wymiany poglądów i doświadczeń. To nie tylko okazja do zapoznania się z szeroką ofertą wystawców, ale także możliwość wysłuchania ekspertów.

Znaczenie dziedzictwa narodowego
Dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń odgrywa w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Określa on naszą kulturę, kształtuje tożsamość społeczną i buduje poczucie więzi narodowej. Zabytki przybliżają narodom przeszłość, pomagają docenić jej unikalną wartość i stanowią potencjał dla przyszłego rozwoju. Dlatego też takie wydarzenia jak Targi Dziedzictwo pełnią istotną funkcję nie tylko dla środowiska ekspertów i pasjonatów, ale też obywateli. To właśnie m.in. tu upowszechniane i promowane jest dziedzictwo kulturowe, a także prowadzone są dyskusje służące poprawie stanu zasobów i utrzymaniu obiektów zabytkowych. Niemal 71 tysięcy obiektów nieruchomych jest wpisanych do rejestru zabytków sporządzonego na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Ważne spotkanie branży
Na targach spotykają się reprezentanci różnych środowisk i specjalizacji, którzy na co dzień zajmują się ochroną i konserwacją zabytków, a także archiwizacją dzieł sztuki i dóbr kultury oraz udostępnianiem ich szerokiej publiczności. Oferta targów jest skierowana zarówno do przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, służb ochrony zabytków, specjalistów z zakresu usług konserwatorskich, jak i właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli archiwów i bibliotek, a także administracji kościelnej.

W trosce o zabytki
Podczas Targów Dziedzictwo zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania, techniki, technologie i urządzenia stosowane w konserwacji i restauracji zabytków. W ubiegłym roku można było poznać m.in. funkcjonowanie nowoczesnych mikroskopów cyfrowych, zaawansowanych skanerów bezdotykowych, innowacyjnych systemów przeciwpożarowych czy elementów zdobniczych wykorzystywanych przy rekonstrukcjach. Instytucje państwowe i organizacje branżowe przedstawiały dokonania i realizacje w obszarach związanych z ochroną dóbr kultury. Uzupełnieniem były wystawy, na których prezentowano np. zabytki pełniące nowe funkcje czy zbiory, które dzięki zastosowaniu nowych technologii mogły być bezpiecznie udostępniane zwiedzającym.

W programie merytorycznym „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich - teoria a praktyka” odbywających się równolegle z targami organizator co roku poświęca uwagę uregulowaniom prawnym i organizacyjnym oraz osiągnięciom w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury. Nie brakuje także tematyki ochrony, wyposażenia i usług dla archiwów, bibliotek i muzeów, w tym służących przechowywaniu, zabezpieczaniu i digitalizacji zbiorów.

Gospodarzem imprezy wystawienniczej jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o.

INFORMACJA PRASOWA

POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij