Szybkie wyszukiwanie
Pałac Żelechów
17.08.2020

Ustawa o "punktowej minitarczy" przyjęta przez Sejm. W tym tygodniu trafi do Senatu.

Ustawa o "punktowej minitarczy" przyjęta przez Sejm. W tym tygodniu trafi do Senatu.

Już jest! Ustawa, nad którą pracowali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i przedstawiciele branży turystycznej. Sejm kilka dni temu (14 sierpnia) przyjął prawie jednogłośnie (z jednym wyjątkiem) ustawę, która ma nieść pomoc szeroko rozumianej branży turystycznej. W tym tygodniu ustawa ta trafi do Senatu. Co możemy w niej przeczytać?

Ustawa ma pomóc hotelom i innym podmiotom z branży turystycznej, które najbardziej ucierpiały przez pandemię. 

Dokument zakłada zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Ze zwolnienia będą mogły skorzystać firmy z PKD:

49.39.Z (transport lądowy),

55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania),

77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń), 

79.11.A (agenci turystyczni), 

79.90.A (piloci i przewodnicy), 

82.30.Z (organizacje targów, wystaw i kongresów),

90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach),

90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 

93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeń) , 

93.29.B (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana).

93.29 (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Zwolnienie z należności obejmuje te firmy, których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Warunkiem zwolnienia ze składek jest też złożenie wymaganego wniosku i deklaracji lub imiennego raportu za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r. - nie później niż do 30 września tego roku. Z warunku tego wykluczone są te podmioty, które zostały zwolnione z obowiązku ich składania.

Szacowany koszt tej pomocy wynosi 401 miliony złotych.

Tak jak wspomnieliśmy, ustawa obejmie pomocą nie tylko hotele, ale również inne sektory branży turystycznej, m.in. transport, agentów turystycznych, artystów i organizatorów eventów.

POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij