Agenda jest słowem o różnych znaczeniach, ale najczęściej odnosi się do listy tematów lub zadań, które należy omówić, przeprowadzić lub osiągnąć podczas spotkania, konferencji, negocjacji lub innego wydarzenia. Może być używana w kontekście zarówno spotkań służbowych, jak i prywatnych.

Agenda jest zazwyczaj tworzona przed spotkaniem lub wydarzeniem i zawiera informacje na temat kolejności oraz czasu trwania poszczególnych punktów, aby zapewnić przejrzystość i skuteczność przebiegu spotkania. Może zawierać także nazwiska osób odpowiedzialnych za poszczególne tematy lub zadania. Zostań z nami i dowiedz się, jak stworzyć agendę!

Agenda spotkania


Agenda służy do ustalenia celów i harmonogramu spotkania, aby uczestnicy mieli jasny plan i wiedzieli, czego można się spodziewać. Pomaga również w utrzymaniu porządku oraz skupienia podczas dyskusji, umożliwiając efektywną organizację czasu i zasobów. Agenda spotkania charakteryzuje się kilkoma cechami. Przede wszystkim określa kolejność, w jakiej tematy będą poruszane podczas spotkania. Każdy punkt może mieć przypisaną określoną ilość czasu, aby zapewnić efektywne zarządzanie czasem i przejrzystość.

Agenda zawiera krótkie opisy tematów, które będą omawiane, oraz przypisane zadania, które mają być wykonane. Każdy temat może mieć przypisaną odpowiedzialność, czyli osobę lub zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie dyskusji na ten temat lub wykonanie określonego zadania. Dodatkowo agenda powinna jasno określać cel spotkania. Może to być rozwiązanie problemu, podjęcie decyzji, przekazanie informacji, planowanie projektu itp. Cel ten powinien być spójny z oczekiwaniami uczestników spotkania.

Agenda spotkania zawiera również informacje na temat planowanego czasu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia. Pomaga to w zaplanowaniu innych zobowiązań uczestników oraz utrzymaniu dyscypliny i efektywności spotkania. Co ważne, zwykle agenda jest wysyłana uczestnikom spotkania przed jego rozpoczęciem. Umożliwia to przygotowanie się do omawianych tematów, zapoznanie się z istotnymi informacjami i przygotowanie niezbędnych materiałów.

Warto zapamiętać, że agenda spotkania jest ważnym narzędziem zarządzania spotkaniami, które pomaga w organizacji, skupieniu i efektywnym wykorzystaniu czasu uczestników. Dzięki niej wszyscy mają jasny plan działania i wiedzą, czego można się spodziewać podczas spotkania.

Agenda prezentacji

Agenda prezentacji jest podobna do agendy spotkania, ale skupia się na planowanym przebiegu prezentacji lub wystąpienia publicznego. Oto kilka cech charakteryzujących agendę prezentacji. Otóż może się ona rozpoczynać od krótkiego wprowadzenia, w którym przedstawia się cel prezentacji, omawia kontekst lub przedstawia kluczowe informacje dotyczące tematu.

Następnie agenda prezentacji zawiera listę tematów, które będą poruszane w trakcie wystąpienia. Każdy temat może mieć przypisany czas trwania lub przybliżoną ilość slajdów, co pozwala na efektywne zarządzanie czasem i utrzymanie przejrzystości. Pomaga ona ustalić strukturę prezentacji, czyli jakie informacje będą przedstawiane w jakiej kolejności. Może to obejmować wprowadzenie, omówienie kluczowych punktów, przykłady, analizę danych, wnioski, podsumowanie itp.

Dla każdego tematu lub sekcji prezentacji warto określić przybliżony czas trwania. Pomaga to w zaplanowaniu odpowiedniego tempa i dostosowaniu się do czasowych ograniczeń. Ponadto, jeśli prezentacja wykorzystuje multimedia, takie jak slajdy, filmy, animacje, należy uwzględnić czas na ich wyświetlanie i przejścia między nimi w agendzie. Analogicznie, jeżeli w prezentacji przewidziane są sesje pytań i odpowiedzi, można uwzględnić w agendzie odpowiedni czas na interakcję z publicznością.

Agenda prezentacji pozwala prelegentowi na skuteczne zaplanowanie wystąpienia, utrzymanie klarownej struktury i zarządzanie czasem. Uczestnicy prezentacji również mogą na tej podstawie śledzić postęp wystąpienia i wiedzieć, czego można się spodziewać w kolejnych częściach prezentacji.

Agenda spotkania – wzór

Oto przykładowa struktura agendy spotkania biznesowego.

Powitanie i wprowadzenie (czas trwania: 5 minut)
– Przywitanie uczestników
– Krótkie wprowadzenie do celu spotkania i oczekiwań
Omówienie tematu 1 (czas trwania: 20 minut)
– Przedstawienie tematu 1
– Dyskusja na temat kluczowych zagadnień związanych z tematem
– Wnioski i ustalenia
Prezentacja raportu/koncepcji/projektu (czas trwania: 30 minut)
– Prezentacja materiałów związanych z raportem/koncepcją/projektem
– Omówienie głównych punktów
– Pytania i odpowiedzi
Przerwa na kawę (czas trwania: 15 minut)
Omówienie tematu 2 (czas trwania: 20 minut
– Przedstawienie tematu 2
– Dyskusja na temat kluczowych zagadnień związanych z tematem
– Wnioski i ustalenia
Prezentacja strategii/marketingowego planu/budżetu (czas trwania: 30 minut)
– Prezentacja materiałów dotyczących strategii/marketingowego planu/budżetu
– Omówienie głównych punktów
– Pytania i odpowiedzi
Sesja planowania i podsumowanie (czas trwania: 20 minut)
– Omówienie dalszych działań i ustalenie zadań i terminów
– Podsumowanie omówionych tematów
– Podziękowanie i zakończenie spotkania


Ważne jest, aby pamiętać, że agendę można dostosować do konkretnych potrzeb i celów spotkania biznesowego. Czas trwania każdego punktu może się różnić w zależności od istotności tematu oraz liczby i zaangażowania uczestników. Ponadto należy uwzględnić czas na ewentualne przerwy i sesje pytań i odpowiedzi, aby zapewnić interakcję i zaangażowanie uczestników.

Gdzie zorganizować spotkanie?

Skoro już wiesz, czym jest agenda spotkania biznesowego i jak powinna wyglądać, to z pewnością jesteś gotowy na kolejną część artykułu. Będzie to bonusowa podpowiedź tego, gdzie warto zorganizować spotkania firmowe i imprezy okolicznościowe. Otóż podczas szukania odpowiedniej sali powinieneś wziąć pod uwagę kilka kluczowych kwestii. To m.in.: lokalizacja, pojemność i układ przestrzeni, wyposażenie sal, warunki akustyczne i oświetleniowe, dostęp do udogodnień, cena oraz opinie.

Twojej uwadze polecamy m.in. obiekty na spotkania biznesowe w górach, w których można połączyć pracę z wypoczynkiem. Doskonały przykład stanowi elegancki Crystal Mountain w Wiśle czy Hotel Bania Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej. Równie atrakcyjne są również hotele na spotkanie biznesowe w Krakowie, zapewniające profesjonalną obsługę i wielkomiejski charakter. Koniecznie odwiedź naszą stronę i poznaj więcej obiektów!