Firma to nie tylko zyski i statystyki. Właściciele cenionych, popularnych przedsiębiorstw doskonale zdają sobie sprawę, że posiadają silny wpływ na swoje otoczenie oraz jak ważne jest utrzymywanie pozytywnych stosunków z całym społeczeństwem. Starają się dbać o interesy nie tylko swoich udziałowców, ale także sąsiadów, pracowników i ich rodzin. Aby osiągnąć prawdziwy sukces należy cenić dobro całej grupy, a nie tylko pojedynczych jednostek. Tym właśnie jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to koncepcja, która nie tylko ociepla wizerunek marki, ale przed wszystkim niesie pomoc potrzebującym. Najważniejszym elementem strategii jest wybór sektora, w którym firma możne działać. Późniejsze systematyczne działanie w zniwelowaniu danego problemu społecznego, rozwija tożsamość przedsiębiorstwa oraz niesie długofalowe, pozytywne skutki dla firmy i osób z nią związanych. Wbrew pozorów i pierwotnych skojarzeń Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie oznacza wyłącznie działań charytatywnych. To zarządzanie majątkiem i przedsiębiorstwem w taki sposób, aby pozostać w zgodzie z powszechnymi zasadami współżycia społecznego, praw obywatelskich i moralnych.

W chwili, gdy na świecie powstawała koncepcja kapitalizmu, nikt nie myślał o kwestia etycznych w biznesie. Pojawiające się w późniejszych latach kryzysy społeczno-gospodarcze doprowadziły do tego, że firmy zaczęły liczyć się ze zdaniem ogółu ludzkości. CSR powstał mniej więcej w latach 60. XX wieku, gdy szerzył się ruch hippisowski. Oskarżano przedsiębiorstwa o szereg problemów społecznych i żądano ich rozwiązania. Obecnie notuje się ciągły rozwój świadomości społecznej małych firm, jak i dużych koncernów. O wszelkich działaniach CSR-owych w Polsce można poczytać w rocznym raporcie tworzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Według zeszłorocznych badań, w 2017 roku w Polsce odbyło się ok. 1200 dobrych praktyk biznesu, z czego blisko 640 było nowymi działaniami podjętymi przez firmy. W porównaniu z poprzednimi raportami odnotowano poprawę działań w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W naszym kraju najaktywniejsze są ruchy edukacyjne, kulturalne, społeczne i sportowe.

Każdy hotel, lokal czy obiekt konferencyjny od zawsze był mocno związany ze środowiskiem lokalnym. Już na etapie tworzenia budynku, musi on wkomponowywać się w okoliczną panoramę, aby nie zakłócać przestrzeni miejskiej. Tego typu miejsca są tworzone przez ludzi dla ludzi. Usługi hotelarskie dotykają ważnych i podstawowych potrzeb człowieka, takich jak sen i wyżywienie. Tworzą specjalistyczne kodeksy etyki, wdrażają rozwiązania oszczędzające prąd, wodę oraz efektywnie zarządzają odpadami. Pracownicy zachęcają klientów do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, promują pozytywne wzorce społeczne, podejmują działania na rzecz dzieci i młodzieży. Kształcą się w rozpoznawaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Hotel, restauracja czy obiekt konferencyjny są swego rodzaju przedsiębiorstwami społecznymi, które kształtują rzeczywistość wokół siebie.

Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport  należy do Chopin Airport Development. W ostatnich latach hotel stał się żywym przykładem racjonalnej działalności w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Najlepszym dowodem na to jest wyróżnienie za działalność Corporate Social Responsibility przyznane przez korporację Marriott International. Wysoki poziom zawdzięcza doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze menadżerów. Nagrodę dla najlepszego dyrektora franczyzowego w Europie w zakresie CSR otrzymała Aneta Stępkowska.

Hotel Courtyard by Marriott może stać się wzorem dla innych firm. Od blisko 15 lat prowadzi rozbudowane działania CRS. Ciekawą kwestią jest fakt, że inicjatywy wychodzą głównie od samych pracowników. Pokazuje to jak ważne w postrzeganiu i funkcjonowaniu firmy jest zaplecze kadrowe. Ludzie nadają kształt całej marce poprzez swoje zaangażowanie i wrażliwość. Hotel Courtyard by Marriott pomaga m.in. fundacjom dziecięcym, takim jak SOS Wioski Dziecięce, Dziecięca Fantazja czy Integrujące Stowarzyszenie „Jeden Świat” im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku. Aktywnie wspiera Dom Dziecka w Równem koła Warszawy i Dom Pomocy Społecznej na Woli. Dla pracowników nie obojętny jest także los zwierząt. Ich pomoc otrzymuje schronisko dla zwierząt „Na Paluchu”. Cała sieć Marriott kładzie ogromy nacisk na pomoc potrzebującym oraz ochronę środowiska. Są to tylko niektóre elementy rozbudowanej działalności w ramach CRS. Warto jednak wspominać o tego typu ideach, aby motywować do dalszej pracy na rzecz lokalnych społeczności i ochrony globalnych dóbr.

Nie trzeba być ogromną, międzynarodową marką, aby pomagać. Liczy się każdy maleńki krok, który czyni nasz świat lepszym miejscem. Wyciągnąć pomocną dłoń może każdy na miarę swoich możliwości. Grand Royal Hotel w Poznaniu prowadzi aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności, udoskonalając swe najbliższe otoczenie. O jakości świadczonych usług świadczy bowiem nie tylko to, co oferowane jest gościom w hotelu, ale także atmosfera panująca w danym miejscu. Tworzą ją ludzie, którzy lubią swoją pracę. Wiedzą, że każdego dnia wspierają markę, która wspiera ich oraz ich bliskich. Tworzy to idealny rodzaj współpracy opartej na zdrowych relacjach międzyludzkich. Grand Royal Hotel wspiera młode talenty sportowe. Oferuje nauki praktyczne oraz prowadzi w drodze do kariery. Pracownicy odmienili także los porzuconego przez matkę małego lemura imieniem Leoś. Zwierzak przebywa w Nowym Zoo w Poznaniu, lecz jego rodziną zastępczą stała się cała kadra hotelu.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu gwarantuje także dodatkowe korzyści dla przedsiębiorstwa. Zwiększa się lojalność konsumentów, poprawia wizerunek firmy i rośnie zaufanie wobec marki. Mądry CSR jest więc kluczem do stworzenia stabilnej i silnej pozycji na rynku. Pracownicy lepiej i chętniej pracują dla przedsiębiorstwa, która angażuje się w problemy społeczne, które dotyczą nich samych. Hotel przestaje być anonimowym molochem, a grupą ludzi o podobnym myśleniu i uczuciach. Zdobywa duszę i skonkretyzowany charakter.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie oznacza pięknych deklaracji i sztucznych działań marketingowych. To rzeczywista pomoc społeczna, odpowiedzialność finansowa i prawna, jaką podejmują firmy na całym świecie. Z pozoru drobne działania podjęte przez wiele obiektów tworzą silną falę pozytywnych przemian, które mają globalny efekt i wpływają na naszą rzeczywistość.