Szybkie wyszukiwanie
Pałac Żelechów
7.06.2010

Konfrontacja jako metoda rozwiązywania konfliktów

Upadek systemu komunistycznego w Europie Środkowo – Wschodniej zmienił zasadniczo sytuację geopolityczną na świecie. Zbyt optymistyczne okazały się jednak założenia, iż postępujący proces demokratyzacji zagwarantuje prosperity i stabilność na niespotykaną dotychczas skalę. W miejsce starych obszarów potencjalnych konfliktów powstały nowe – dezintegracja Bałkanów, Kaukazu, Bliskiego i Środkowego Wschodu. Uwidoczniły się także nowa pola potencjalnych konfrontacji – przede wszystkim gospodarczych. Przykładem mogą być konflikty gazowe między Rosją a Ukrainą i Białorusią, jako próby odbudowania dawnej strefy wpływów politycznych.

Treść konferencyjnych rozważań ogniskować się będzie wokół takich kwestii, jak:
1. Historyczne i współczesne metody rozwiązywania konfliktów.
2. Rola układów bi i multilateralnych w rozwiązywaniu konfliktów.
3. Aspekt gospodarczy, kulturalny itp. konfrontacji we współczesnym świecie.
4. Perspektywy trwałego rozwiązania konfliktów w wybranych rejonach świata (np. Kaukaz, Bałkany, Bliski i Środkowy Wschód).
5. Efektywność systemu Narodów Zjednoczonych w gwarantowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa.
6. Konfrontacja najlepszym sposobem zwalczania terroryzmu?
7. Konfrontacja w polityce jako sposób zdobywania poparcia.
8. Polityczne, socjologiczne, psychologiczne i prawne skutki konfliktów.

Zarysowany wyżej rejestr pytań, problemów ma charakter otwarty. Mamy nadzieję, że Uczestnicy Konferencji dopełnią go również swoimi propozycjami. Program konferencji obejmuje:
- obrady plenarne,
- obrady w sekcjach.

Miejsce konferencji
Obiekt: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Adres: ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
WWW konferencji: http://www.facebook.com/pages/Bydgoszcz-Poland/I-Interdyscyplinarne-Spotkania-Doktoranckie/123209634367870?v=app_2373072738&ref=sgm#!/pages/Bydgoszcz-Poland/I-Interdyscyplinarne-Spotkania-Doktoranckie/123209634367870?ref=sgm
Miasto: Bydgoszcz
Kraj: Polska

Terminy
Data rozpoczęcia: 08-04-2011
Data zakończenia: 08-04-2011

Pozostałe informacje
Koszt konferencji: do 200 zł
Punkty KBN: brak danych
POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij