Szybkie wyszukiwanie
Zamek Ryn
5.05.2021

Polski Bon Targowy i Polski Bon Eventowy - dla kogo i na jakich zasadach?

Polski Bon Targowy i Polski Bon Eventowy - dla kogo i na jakich zasadach?

Od kilku miesięcy mówi się o kolejnych pomocach dla branży eventowej, ale dopiero tydzień temu kilka organizacji ogłosiło, że powstał projekt tzw. Polskiego Bonu Targowego i Polskiego Bonu Eventowego. Przez miesiące pracowały nad nimi Warszawska Organizacja Turystyczna, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Krajowa Izba Targowa i Ptak Warsaw Expo. 

Przedstawciele tychże organizacji spotkali się 22 kwietnia z ministrem Andrzejem Gut-Mostowym w celu omówienia powstałych projektów wspomnianych bonów. Dobrą informacją jest to, że minister pozytywnie odniósł się do idei wprowadzenia takich programów i konstruktywnie omówił szczegóły merytoryczne. Wcześniej o bonach pomocowych dla branży targowej i eventowej wspominano również na Meetings Week Poland 2021 oraz na XVI Posiedzeniu zespołu roboczego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Teraz przedstawiciele wyżej wspomnianych organizacji muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać, co o projektach powie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. My również mamy nadzieję, że nie potrwa to długo i już niedługo beneficjenci tych dwóch programów będą mogły czerpać korzyści i podreparować uszczuplony przed pandemię budżet.

Polski Bon Targowy - dla kogo?

Beneficjenci bezpośredni – wystawcy targowi:

 • przedsiębiorcy, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, branżowe i naukowe, które korzystają z wydarzeń targowych jako metody realizowania transferu wiedzy oraz dotarcia z ofertą swych produktów lub/i usług do klientów, kontrahentów i interesariuszy;
 • podmioty posiadające osobowość prawną zarejestrowaną w Polsce;
 • podmioty płacące należne podatki w Polsce;
 • podmioty reprezentujące zdefiniowane wspólnie z rządem dziedziny i branże o kluczowym znaczeniu dla rozwoju poskiego życia gospodarczego i naukowego.

Beneficjenci pośredni – organizatorzy targów:

 • przedsiębiorcy wyspecjalizowani w organizacji wydarzeń targowych (PKD 8230 Z), prowadzący taką działalność przez minimum 3 lata, mogący wykazać, że w tym okresie zorganizowali minimum 2 wydarzenia targowe;
 • podmioty posiadające osobowość prawną zarejestrowaną w Polsce;
 • podmioty płacące należne podatki w Polsce.

Beneficjenci pośredni – obiekty targowe:

 • obiekty (kompleksy) targowe – budynki lub kompleksy budynków i budowli z przeznaczeniem na organizację wydarzeń (eventów) ze zdefiniowaną funkcją wystawienniczą, zgłoszoną i zatwierdzoną przez uprawniony organ administracji samorządowej, w którym mogą odbywać się targi i wystawy, i który oferuje uznane w branży wysokiej jakości usługi dla targów kontraktacyjnych (B2B) oraz targów konsumenckich (B2C), w którym także mogą odbywać się innego typu wydarzenia z branży spotkań. Definicja obiektu targowego nie ma zastosowania do: hoteli, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, parków i konstrukcji  tymczasowych, które nie są traktowane jako obiekty targowe, nawet jeśli odbywają się w nich targi;
 • obiekty zlokalizowane w Polsce;
 • obiekty należące do podmiotów zarejestrowanych i płacących podatki w Polsce.

Projekt bonu możecie zobaczyć TUTAJ.

Polski Bon Eventowy - dla kogo?

Beneficjenci bezpośredni:

organizatorzy wydarzeń, w tym "przedsiębiorcy prowadzący działalność agencji eventowych i organizatorów konferencji – PKD 73.11.Z, 82.30.Z, zarejestrowani w Polsce i tutaj płacący podatki, prowadzący działalność przez minimum trzy lata i mogący wykazać, że w tym okresie zorganizowali minimum 10 wydarzeń eventowych lub/i konferencyjnych".

Beneficjenci pośredni: 

 • podmioty rozwijające swą działalnością polską naukę i gospodarkę: przedsiębiorcy, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, branżowe i naukowe;
 • obiekty i przestrzenie eventowo-konferencyjne, które posiadają certyfikat „Bezpieczny obiekt MICE” Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Projekt bonu możecie zobaczyć TUTAJ.

INFORMACJA PRASOWA

POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij