Symposium Cracoviense dołącza do inicjatywy Net Zero Carbon Events

Symposium Cracoviense dołącza do inicjatywy Net Zero Carbon Events

Symposium Cracoviense, PCO, które na rynku polskim istnieje już od 24 lat, jako druga firma w kraju dołącza do inicjatywy Net Zero Carbon Events, podpisując przy tym zobowiązanie w zakresie osiągnięcia Net Zero do 2050 roku. Owa inicjatywa globalna, która zainicjowana została przez Joint Meetings Industry Council (JMIC) we współpracy m.in. z członkami ICCA, UFI, AIPC i wspierana przez sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), łączy międzynarodową branżę eventową, by wspólnie radzić sobie z wyzwaniami wynikającymi z globalnej zmiany klimatu.

W DNA Symposium Cracoviense zrównoważony rozwój znajduje się już od samego początku, w związku z czym jego zasady są wprowadzane podczas organizacji wszystkich kongresów. Wśród swoich dostawców firma promuje społeczną odpowiedzialność biznesu, a także - jeśli tylko jest to możliwe - stara się stosować takie rozwiązania, które są przyjazne środowisku.

Za ważny krok uznaje się moment, kiedy firma dołączyła do inicjatywy Net Zero i zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Wówczas to Prezes Symposium Cracoviense, Anna Jędrocha, powiedziała: „Branża eventowa to złożony zespół interesariuszy z całego świata i chociaż poszczególne firmy i organizacje podejmują określone działania w celu zminimalizowania wpływu na emisję dwutlenku węgla, aby osiągnąć znaczący postęp, potrzebne jest podejście systemowe. Wspólnie z innymi sygnatariuszami zobowiązania, nasza firma zobowiązuje się do wspierania celu zerowej emisji netto gazów cieplarnianych (GHG) do 2050 r., zgodnie z globalnymi wysiłkami określonymi w porozumieniu paryskim, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5°C i zmniejszyć całkowitą globalną emisję gazów cieplarnianych o 50% do 2030 r. oraz aktywnie promować i popierać wysiłki przemysłu spotkań w tym zakresie”.

W związku z powyższym warto podkreślić, że zasady zrównoważonego rozwoju są mocno zakorzenione w działaniach branży i oczekiwaniach klientów. W połączeniu z programami, takimi jak Wytyczne ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (UNSDG), inicjatywy branżowe odnoszą się do wszystkiego - od oszczędzania energii i gospodarki odpadami, aż po lokalne praktyki zatrudnienia. Wprawdzie więc teraz jest idealny czas, aby odpowiedzieć na zagrożenie zmianą klimatu oraz przyspieszyć wszelkie działania nie tylko po to, by zabezpieczyć przyszłość, ale też w celu wsparcia wielu innych sektorów, od których zależne jest nasze istnienie.

Na tę chwilę w projekcie Net Zero Carbon Events bierze udział ponad 450 firm i organizacji z 55 krajów, a ponad 25 zdecydowało się wesprzeć finansowo ową inicjatywę. Trzeba przyznać, że jest to najbardziej inkluzywna i międzynarodowa współpraca dotycząca zrównoważonego rozwoju w branży eventowej na całym świecie. 

Inicjatorem dołączenia Symposium Cracoviense do Net Zero Carbon Events jest Anna Górska, Doradca Zarządu w firmie. Serdecznie gratulujemy tego kroku!

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Mogą Cię zainteresować

Archiwum

Agata
Event Concierge

Szukasz obiektu na wydarzenie?

Pomożemy bezpłatnie znaleźć idealne miejsce :) Napisz na [email protected] lub skorzystaj z formularza.

Chcę wysłać formularz