Targi EuroLab oraz CrimeLab już jutro!


EuroLab
oraz II Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej

CrimeLab odbędą się w dniach
10-12 kwietnia 2013 w Centrum

Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c.

Wydarzenia te dedykowane są przedstawicielom wszystkich rodzajów

laboratoriów, m.in. chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych i

kryminalistycznych. Polscy i zagraniczni dostawcy produktów

przedstawią swoją ofertę w zakresie sprzętu, narzędzi i aparatury

wykorzystywanej w laboratoriach. Na targach nie zabraknie również

instytutów badawczych z różnych dziedzin, które promować będą myśl

naukową i prezentować swoje najnowsze osiągnięcia badawcze. Imprezom

towarzyszyć będą interesujące wydarzenia merytoryczne, przygotowane we

współpracy z instytucjami naukowymi, wiodącymi laboratoriami i

najwyższej klasy ekspertami.

Obie imprezy wystawiennicze stanowią okazję do nawiązania kontaktów

biznesowych, a także wymiany doświadczeń i skorzystania z

merytorycznych wydarzeń towarzyszących, prowadzonych przez autorytety

naukowe. Targi EuroLab to wydarzenie o ugruntowanej już pozycji
na

rynku, z kolei zeszłoroczny sukces pierwszej edycji Targów CrimeLab

utwierdził organizatora
w przekonaniu o konieczności rozwijania tego

przedsięwzięcia.

Obydwie imprezy przyciągają kadrę naukową, pracowników badawczych i

wielu wybitnych ekspertów, reprezentujących państwowe i prywatne

placówki, w tym między innymi szereg instytutów badawczych. Dzięki

temu są nie tylko miejscem prezentacji najnowszego sprzętu,

oprzyrządowania, umeblowania czy oprogramowania dla laboratoriów, ale

stanowią również platformę rozmów, dają szansę na zaczerpnięcie opinii

autorytetów z branży oraz poznanie światowych trendów i osiągnięć.

EuroLab - wszystko dla laboratoriów
Formuła Targów EuroLab umożliwia połączenie świata nauki i biznesu. Tu

prezentowane są nie tylko najnowsze osiągnięcia naukowe, ale także

sprzęt, który pozwala na zaawansowane badania i w praktyce

wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.
W trakcie targów wystawcy przedstawią ofertę w ramach czterech

sektorów: analityki chemicznej, Life Science, biotechnologii oraz

metrologii. Obecni będą producenci i dystrybutorzy akcesoriów

laboratoryjnych, drobnego sprzętu, szkła laboratoryjnego, mebli, a

także aparatury analitycznej oraz sprzętu optycznego i

kontrolno-pomiarowego. Nie zabraknie palety produktowej z zakresu

substancji chemicznych, odczynników, testów oraz oprogramowania, jak

również profesjonalnych środków czystości, czy odzieży ochronnej.
Nowością targów EuroLab będzie prezentacja możliwości laboratoriów

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutu

Badawczego Dróg i Mostów. Pojawią się również inne firmy i instytucje

zajmujące się powykonawczą analizą jakości inwestycji drogowych.
Targi EuroLab to wydarzenie kierowane do przedstawicieli placówek

badawczych, ekspertów
i naukowców, uczelni wyższych, instytucji

certyfikujących oraz producentów i dystrybutorów z branży

laboratoryjnej.

Najlepszy produkt Targów EuroLab 2013
Wystawcy mogli zgłaszać wyroby do konkursu o tytuł najlepszego

produktu Targów EuroLab 2013
w następujących kategoriach:

„laboratoryjna aparatura pomiarowa”, „terenowa aparatura pomiarowa”
oraz „wyposażenie laboratorium”. Oceny produktów i wyboru zwycięzców

dokona Jury złożone z przedstawicieli Wydziału Chemii Uniwersytetu

Warszawskiego, Centrum Badań Ekologicznych PAN oraz Państwowego

Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach będą mogli sygnować swoje produkty

unikalnym, a zarazem rozpoznawalnym w branży logotypem „Najlepszy

Produkt Targów EuroLab 2013”.

Wiedza z najwyższej półki
Organizator obu imprez, firma MT Targi Polska, zadbał o bogaty program

wydarzeń naukowych, towarzyszącym targom, poświęcony zagadnieniom

analitycznym, pomiarowym i biotechnologicznym. Nad jego najwyższym

poziomem merytorycznym czuwa Rada Programowa, składająca się z

wybitnych naukowców i ekspertów, którzy przewodniczą kluczowym

instytucjom naukowo-badawczym w Polsce.
Odbędą się są m.in. certyfikowane warsztaty TrainMiC® „Materiały

odniesienia i porównania międzylaboratoryjne: niezbędne narzędzia

kontroli jakości wyników”, którego organizatorem jest Wydział Chemii

Uniwersytetu Warszawskiego. W programie przewidziano także cykl

wykładów „Problemy laboratoriów”, które wspólnie organizują Klub

Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB i Polski Komitet

Normalizacyjny, a seminarium „Jakość w kryzysie” zostanie poprowadzone

przez Polskie Centrum Akredytacji. Odwiedzający będą mogli wziąć

również udział w seminarium „Analizy chemiczne próbek stałych w

mikroobszarze – teraźniejszość i przyszłość badań w Państwowym

Instytucie Geologicznym”. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wraz

z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej poprowadzą

konferencję tematyczną pt. „Zastosowanie laboratoryjnych badań

molekularnych w diagnostyce i prewencji chorób o największym znaczeniu

społecznym”, a Instytut Biotechnologii Wydziału Chemicznego

Politechniki Warszawskiej wydarzenie pt. „BIOtechnologia zaczyna się

od komórki”. Udział w specjalistycznym spotkaniu, którego

organizatorem jest KIDL i PTDL, umożliwi diagnostom laboratoryjnym

zdobycie 5 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego.

CrimeLab – najnowocześniejsza technika kryminalistyczna
Targi CrimeLab umożliwiają prezentację osiągnięć naukowych,

nowoczesnych technologii oraz metod badawczych stosowanych w technice

kryminalistycznej. Przyczyniają się także do standaryzacji
i

wypracowania norm obowiązujących w badaniach kryminalistycznych.
Na targach dostępna będzie oferta narzędzi oraz aparatury

wykorzystywanej w badaniu miejsca zdarzenia, dokumentowaniu,

rejestracji, zabezpieczeniu, prezentacji materiału dowodowego, a także
w laboratoryjnych badaniach kryminalistycznych. Zaprezentowane zostaną

też systemy informatyczne, wspomagające procesy identyfikacji oraz

zarządzanie obiegiem materiału dowodowego.
Na pokaźnym stoisku Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego

Policji, można będzie bliżej przyjrzeć się działalność tej instytucji

oraz jej projektom badawczo-rozwojowym w zakresie kryminalistyki, a

także ofercie wydawniczej CLKP. Ponadto zwiedzający będą mogli poznać

zasady działania wariografu, zobaczyć jak sporządza się portrety

pamięciowe oraz jak pracują technicy kryminalistyki z różnych krajów

na miejscu zdarzenia, ujawniając i zabezpieczając ślady.
Przed halą wystawienniczą stanie z kolei ogromne, mobilne

laboratorium, w którym w ramach ogólnoświatowego projektu MASStastic

Voyage, zwiedzający będą mogli zbadać próbki i porozmawiać

z najlepszymi specjalistami aplikacyjnymi techniki LC/MS/MS.
Oferta targów CrimeLab skierowana jest przede wszystkim do

producentów, dystrybutorów, użytkowników oraz naukowców

wykorzystujących sprzęt, produkty i usługi stosowane w technice

kryminalistycznej.

Międzynarodowa konferencja „Miejsce zdarzenia”
Podczas tegorocznych targów Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

Policji – Instytut Badawczy wraz z Europejska Siecią Instytutów Nauk

Sądowych oraz Fundacją Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach

Sądowych zorganizuje międzynarodową konferencję naukową pt. „Miejsce

zdarzenia”. W trakcie wykładów zostaną zaprezentowane aktualnie

prowadzone prace badawczo-rozwojowe z zakresu techniki

kryminalistycznej. Przedstawione będą m.in. najnowsze rozwiązania

technologiczne oraz ilościowe i jakościowe metody identyfikacji

określonych substancji na potrzeby wymiaru sprawiedliwości,

opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych czy badanie

prędkości pocisków o niskiej energii.
Z kolei sesja oraz część warsztatowa, dedykowana oględzinom miejsca

zdarzenia, ma na celu zapoznać uczestników z organizacją służby

techniki kryminalistycznej w różnych krajach europejskich, a także

w amerykańskiej policji. Podczas warsztatów z udziałem zespołów

eksperckich, uczestnicy zapoznają się również z podstawami prawnymi

oględzin miejsca zdarzenia w Polsce, Czechach i na Słowacji. Pokazana

zostanie także praktyka ujawniania i zabezpieczania śladów

kryminalistycznych za pomocą środków i metod dostępnych w każdym z

tych krajów.

Ujednolicenie kształcenia techników i wypracowanie spójnych schematów

postępowania specjalistów na miejscu zdarzenia jest jednym z

ważniejszych celów europejskiej kryminalistyki, którego osiągnięcie ma

przyczynić się do zapewnienia najwyższej jakości usług

kryminalistycznych w Europie i znacznie ułatwić prowadzenie śledztw i

dochodzeń o charakterze międzynarodowym.

Prestiż Targów
Patronat Honorowy nad Targami EuroLab 2013 objęli: Stefan

Niesiołowski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, prof.

dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Czesław Mroczek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz

prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Targi CrimeLab 2013 odbywają się pod Patronatami Honorowymi: Ryszarda

Kalisza, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw

Człowieka, Konstantego Miodowicza, członka Sejmowej Komisji do Spraw

Służb Specjalnych, Stefana Niesiołowskiego, Przewodniczącego Sejmowej

Komisji Obrony Narodowej oraz Jarosława Gowina, Ministra

Sprawiedliwości. 

Dogodny dojazd
Organizator zapewnia udogodnienia w zakresie dojazdu do Centrum

Targowo-Kongresowego, w którym odbywać się będą targi EuroLab i

CrimeLab. Do hali wystawienniczej będzie można dostać się bezpłatnym

autobusem targowym z przystanku autobusowego Emilii Plater 01,

naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki oraz pociągiem SKM lub Kolei

Mazowieckich m.in. z dworca Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia

czy Warszawa Zachodnia. Stacja docelowa - Warszawa Gocławek - znajduje

się w odległości około 700 metrów od Centrum MT Polska. Czas dojazdu

pociągiem z centrum Warszawy do stacji docelowej nie powinien

przekroczyć 20 minut.

Informacje praktyczne
Wstęp na Targi EuroLab oraz CrimeLab jest bezpłatny po dokonaniu

obowiązkowej rejestracji na miejscu lub online. Oba wydarzenia będą

otwarte w godzinach 9:00-17:00 w dniach 10 i 11 kwietnia i w godzinach

9:00-15:00 w piątek 12 kwietnia.
Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne online:

www.targieurolab.pl.oraz www.crimelab.pl.

INFORMACJA PRASOWA

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Mogą Cię zainteresować

Zapraszamy na 6. edycję Forum Horeca Idea EVOLVING 2024 w Krakowie!
Zapraszamy na 6. edycję Forum Horeca Idea EVOLVING 2024 w Krakowie!

...

Hotel 5-gwiazdkowy w Warszawie - Hotel Warszawa z nowoczesnymi salami konferencyjnymi!
Hotel 5-gwiazdkowy w Warszawie - Hotel Warszawa z nowoczesnymi salami konferencyjnymi!

Hotel Warszawa to miejsce, które łączy w sobie bogatą historię z nowoczesnym luksusem. Dzięki starannie przemyślanej ofercie konferencyjnej, wysokiej klasy zapleczu gastronomicznemu oraz komfortowym warunkom zakwaterowania, jest idealnym wyborem dla organizatorów wydarzeń.

Hotel 5-gwiazdkowy w Sopocie - Hotel Testa Sopot z nowoczesnymi salami konferencyjnymi
Hotel 5-gwiazdkowy w Sopocie - Hotel Testa Sopot z nowoczesnymi salami konferencyjnymi

Luksusowy Hotel Testa w Sopocie oferuje idealne warunki do organizacji konferencji i spotkań biznesowych, łącząc nowoczesne wnętrza, znakomitą kuchnię, oraz rozbudowaną strefę Wellness & SPA, zaledwie 55 kroków od pięknej plaży.

Hotel 5-gwiazdkowy w Szklarskiej Porębie - poznaj idealne miejsce na konferencje, czyli Platinum Mountain Hotel & SPA!
Hotel 5-gwiazdkowy w Szklarskiej Porębie - poznaj idealne miejsce na konferencje, czyli Platinum Mountain Hotel & SPA!

Odkryj Platinum Mountain Hotel & SPA w Szklarskiej Porębie - luksusowy kompleks z nowoczesnym centrum konferencyjnym, strefą wellness oraz trzema restauracjami a' la carte. Idealne miejsce na konferencje, szkolenia i relaksujące wyjazdy biznesowe w otoczeniu Karkonoszy i Gór Izerskich.

Hotel 5-gwiazdkowy w województwie mazowieckim - Manor House SPA z eleganckimi salami konferencyjnymi
Hotel 5-gwiazdkowy w województwie mazowieckim - Manor House SPA z eleganckimi salami konferencyjnymi

Manor House SPA to miejsce, gdzie każdy detal jest starannie przemyślany, aby zapewnić gościom niezapomniane doświadczenia. Dzięki szerokiej ofercie rekreacyjno-zdrowotnej, nowoczesnemu zapleczu konferencyjnemu oraz luksusowym warunkom noclegowym, jest to idealne miejsce na organizację konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych czy eventów firmowych.

Archiwum

Agata
Event Concierge

Szukasz obiektu na wydarzenie?

Pomożemy bezpłatnie znaleźć idealne miejsce :) Napisz na [email protected] lub skorzystaj z formularza.

Chcę wysłać formularz