Szybkie wyszukiwanie
Pałac Żelechów
7.06.2010

Warsztaty TSM BCP. Zarządzanie zapewnianiem ciągłości działania.

Planowanie Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Planning) dotyczy skutecznej ochrony najistotniejszych działań i procesów w firmie, takiej, by w przypadku wystąpienia jakichkolwiek incydentów funkcjonowanie firmy mogło być możliwie szybko i sprawnie odtworzone. Stworzenie planu ciągłości działania firmy oraz zapewnienie jego skuteczności i aktualności jest kompleksowym przedsięwzięciem, składającym się z serii etapów.

W przypadku projektowania założeń bezpieczeństwa systemu, proces ten rozpoczyna analiza potencjalnych zagrożeń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Te ostatnie specyfikowane są w oderwaniu od podstawowej działalności biznesowej instytucji oraz jej systemu informatycznego i sięgają nawet po zdarzenia o wymiarze katastrof.

Proces projektowania planu ciągłości działania systemu rozpoczyna natomiast analiza słabych punktów systemu działania firmy, która obejmuje również jej system informatyczny. Oznacza to, że przede wszystkim dotyczy ona zaistniałych czynników wewnętrznych tej instytucji. Istotą problemu jest bowiem zmaterializowane zagrożenie i jego skutki, a dopiero w dalszej kolejności pierwotne przyczyny. Priorytetem jest określenie, które z elementów systemu są niesprawne lub niedostępne (sposób ich czasowego zastąpienia określa właśnie Plan Ciągłości Działania – w skrócie BCP), a dopiero w dalszej kolejności wskazanie przyczyn, które trzeba usunąć, by powrócić do rutynowego działania systemu. Przykładowo więc podstawową dla BCP informacją jest fakt, że serwer został zniszczony, wtórną zaś czy został on spalony czy zalany.

Projektowanie zasad bezpieczeństwa jest więc prewencją, profilaktyką (działanie „ex ante” wobec materializacji zagrożenia), zaś projektowanie BCP dotyczy diagnozy i terapii oraz kontynuowania działania
w toku prac naprawczych (działanie „ex post” wobec materializacji zagrożenia).

Na Warsztatach TSM - BCP z przygotowywania planów ciągłości działania omówione zostaną następujące zagadnienia:

•TSM - Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
•Wprowadzenie do tematyki planów awaryjnych (standardy, normy)
•Analiza procesów biznesowych
•Analiza ryzyka
•Opracowywanie planu awaryjnego
•Stworzenie i szkolenie zespołu zarządzającego planami awaryjnymi
•Testowanie planu awaryjnego
•Zarządzanie planami awaryjnymi
•Wymagania planów awaryjnych a rozwiązania technologiczne(redundancja sprzętowa, software’owa, awaryjne zasilanie, zapasowe ośrodki obliczeniowe itd.)
•Struktura i zawartość dokumentów planu awaryjnego
•Narzędzia stosowane do analizy ryzyka

Nasze Warsztaty to gwarancja zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaprojektowania i wdrożenia Planu Ciągłości Działania w każdej organizacji. Po ukończeniu Warsztatów uczestnicy będą gotowi do:

•Opracowania struktury organizacyjnej umożliwiającej stałe zarządzanie problematyką ciągłości działania
•Identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń
•Wyodrębnienia procesów biznesowych wg stopnia podatności na zakłócenia
•Przygotowania mapy potencjalnych zakłóceń odniesionych do newralgicznych miejsc i obiektów organizacji
•Definiowania czterech możliwych polityk postępowania z zakłóceniami
•Przygotowania struktury i zakresu Planu Ciągłości Działania
•Opracowania zasad rozwijania Planu Ciągłości Działania

Miejsce konferencji
Obiekt: ENSI
Adres: Al. Jana Pawła II 34
00-141 Warszawa
WWW konferencji: http://www.ensi.net/warsztaty/tcm-bcp.html
Miasto: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Kraj: Polska

Terminy
Data rozpoczęcia: 22-09-2010
Data zakończenia: 23-09-2010

Pozostałe informacje
Koszt konferencji: powyżej 1000 zł
Punkty KBN: brak danych

POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij