Szybkie wyszukiwanie
Zamek Ryn
9.12.2020

Wynajem sal na spotkania, zebrania służbowe i zawodowe - interpretacja Ministerstwa Zdrowia

Wynajem sal na spotkania, zebrania służbowe i zawodowe - interpretacja Ministerstwa Zdrowia

Otrzymujemy od hoteli naprawdę dużo zapytań w związku z możliwością wynajmu sal na organizację spotkań, zebrań służbowych i zawodowych.

Postanowiliśmy więc zapytać Ministerstwo Zdrowia i poprosić o wyjaśnienie, co w praktyce oznacza paragraf § 26 ustęp 11 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2020 (Dz. U. poz. 2091):


"Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, Z WYŁĄCZENIEM:

  1. spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
  2. imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących."

O TO JAKĄ ODPOWIEDŹ OTRZYMALIŚMY:

Zacytujemy wybrane fragmenty.

Damian Jakubik, Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia:

"Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  ustanowiony został zakaz organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń (...) z wyłączeniem spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych. Z tego przepisu można wywodzić, że wyłączone z ogólnego zakazu są spotkania i zebrania niezbędne w wykonywaniu działań i zadań służbowych czy zawodowych, wpisujące się w wykonywanie określonej działalności służbowej czy zawodowej, np. odprawa przed służbą czy prezentacja narzędzia pracy niezbędnego w jej wykonywaniu (np. nowe oprogramowanie komputerowe) połączona z kursem, nauką lub szkoleniem w zakresie korzystania z niego."

"Jednocześnie, rozporządzenie nie wprowadziło ogólne zakazu wynajmu czy udostępniania lokali lub pomieszczeń (...)"

"Z punktu widzenia przepisów rozporządzenia, nie ma zakazu wynajmu pomieszczeń na spotkania czy zebrania zawodowe lub służbowe. Jednakże, wracam uwagę na fakt, że taka działalność (tj. wynajem sal czy pomieszczeń konferencyjnych) może zostać potraktowana przez służby, które kontrolują przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, jako działalność opisaną w § 6 ust. 15 rozporządzenia (organizacja, promocja lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania) i próbę ominięcia ww. przepisów ograniczających tę działalność. 

To, czy w danym przypadku będziemy mieli do czynienia jedynie z samym wynajmem pomieszczenia lub sali, a nie de facto organizacją kongresu pod pozorem spotkania służbowego w wynajętej sali, będzie podlegało każdorazowej ocenie przez odpowiednie służby – w przypadku gdy dojdzie do kontroli. Jak też zaznaczano wcześniej, nie każde spotkanie czy zebranie organizowane lub zlecane przez pracodawcę może być potraktowane jako spotkanie lub zebranie służbowe czy zawodowe. 

Odnosząc się do sformułowanego pytania o to, kto odpowiada za określenie charakteru spotkania, informuję, że za to odpowiedzialny jest organizator takiego spotkania czy zebrania, gdyż przepisy rozporządzenia odnoszą się w tym miejscu (§ 27 ust. 11 rozporządzenia) do „zakazu organizowania”. Wydaje się zatem, że podmiot wynajmujący pomieszczenia czy sale, powinien uzyskać zapewnienie od organizatora spotkania (najemcy sali), iż dane spotkanie lub zebranie jest służbowe lub zawodowe, gdyż działalność, o której mowa § 6 ust. 15 rozporządzenia, jest dozwolona obecnie jedynie w formie zdalnej. Istotny okazać się może również aspekt, jaki stosunek prawny będzie łączył podmioty w takim wypadku – przedmiotem takiego stosunku prawnego jest bowiem wynajem określonej rzeczy (pomieszczenia lub sali) a nie usługa (organizacja spotkania)."

"Z kolei, w zakresie braku ograniczenia liczby uczestników spotkań zawodowych lub służbowych, zaznaczam, że ograniczenie liczby osób na spotkaniach wynika z konieczności zapewnienia jego uczestnikom odpowiednich odstępów (1,5 m) i przez to wpływa na określony limit osób w danym pomieszczeniu."

CAŁĄ ODPOWIEDŹ MOŻNA PRZECZYTAJ TUTAJ:

PRZECZYTAJ

POWRÓT

Notatki prasowe

Notatki prasowe oraz informacje o wydarzeniach branżowych prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij